ManageEngine Mobile Device Manager Plus 专业版 - 年付费模式

产品名称及规格描述价格
年付费模式单用户25移动设备 免费
年付费模式单用户50移动设备 ¥7,088
年付费模式单用户100移动设备 ¥13,468


ManageEngine Mobile Device Manager Plus 标准版 - 年付费模式

产品名称及规格描述价格
年付费模式单用户25移动设备 免费
年付费模式单用户50移动设备 ¥3,968
年付费模式单用户100移动设备 ¥7,488
年付费模式单用户250移动设备 ¥17,368


ManageEngine Mobile Device Manager Plus 附加用户 - 年付费模式

产品名称及规格描述价格
年付费模式附加 1用户 ¥2,768
年付费模式附加 2用户 ¥4,768
年付费模式附加 5用户 ¥9,468
年付费模式附加 10用户 ¥15,388
年付费模式多国语言包 ¥2,768如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。